Reference

Energetski institut Hrvoje Požar je, temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Registarski broj ovlaštene pravne osobe P-23/2010) ovlašten za:
– provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade i na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade i
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Energetski institut Hrvoje Požar je temeljem rješenja iz srpnja 2013. godine (registarski broj: K-1/2013) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja također ovlašten za:
– provođenje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada,
– provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i
– provođenje kontrole izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije.

Energetski institut je od početka certifikacije zgrada do siječnja 2013. godine izdao 74 energetska certifikata. Sa samom provedbom energetskih pregleda zgrada, građevina, industrijskih postrojenja i javne rasvjete EIHP je počeo i prije zakonske obveze provođenja energetskih pregleda i energetske certifikacije zgrada.
U nastavku su navedeni samo neki u nizu provedenih energetskih pregleda.

A. ENERGETSKI PREGLEDI STAMBENIH ZGRADA
•    Stambene zgrada s više stanova – Ljudevita Posavskog 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 34, 36, 36a, Ljudevita Posavskog 36b
•    Energetska studija i konzultantske usluge za povećanje energetske učinkovitosti, višestambena zgrada u Zagrebu, Andrije Žaje 8, Markottel d.o.o.

B. ENERGETSKI PREGLEDI NESTAMBENIH ZGRADA
1. Uredske, administrativne i druge poslovne namjene
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata za upravnu zgradu Koprivničko-križevačke županije i Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji s državnom geodetskom upravom
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata za poslovnu zgradu „Dunavski Lloyd“ Sisak
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata za Poslovnu zgradu 8 Gradske plinare Zagreb
•    Detaljni energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata za zgradu Gradske uprave Daruvar
•    Racionalizacija potrošnje i povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgrada javne namjene grada Ludbrega Pučko otvoreno učilište
•    Detaljna energetska investicijska studija – Zgrada Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
•    Detaljna energetska investicijska studija – Zgrada javne namjene u Donjoj Bačugi; Zgrada Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Split
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti za zgradu Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti za zgradu Ekonomskog Instituta Zagreb
2. Školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove
•    Racionalizacija potrošnje i povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgrada javne namjene grada Ludbrega Dječji vrtić Radost
•    Detaljna energetska investicijska studija –Dječji vrtić Maslačak Belišće, Vrtić Petrijevci
•    Pilot projekt povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – Dječje jaslice Ivančica, Osijek, Nacionalni energetski program KUEN zgrada
•    Detaljni energetski pregled Srednje strukovne škole Đurđevac (ujedno i Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva)
•    Prethodna snimka i ocjena stanja energetskog sustava u školama u Krapinsko-zagorskoj županiji
3. Bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata za zgradu Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici
•    Energetski pregled Doma za starije i nemoćne osobe u Petrinji
•    Detaljna energetska studija Psihijatrijske bolnice Ugljan
•    Prethodna energetska analiza za projekt energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice
•    Energetski pregledi bolnica Karlovačke županije – Ogulin, Karlovac, Duga Resa
•    Studija izvodljivosti – preliminarni energetski audit za Projekt energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice
4. Hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak
•    Energetski pregled i izrada certifikata za Hotel Park u Makarskoj
5. Zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)
•    Energetski pregled i izrada certifikata za TC Supernova Slavonski Brod
•    Energetski pregled i izrada certifikata za TC Supernova Karlovac
6. Druge nestambene zgrade (zgrade za promet i komunikaciju, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, …)
•    Detaljni energetski pregled i izrada energetskog certifikata s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti za Putničku zgradu Zračne luke Zagreb i Terminal generalne avijacije

ENERGETSKI PREGLEDI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA
•    Energetska studija povećanja energetske učinkovitosti proizvodnih prostora Končar na lokaciji Sesvetski Kraljevec
•    Energetski pregled proizvodne hale Končar energetski transformatori d.o.o.
•    Energetski pregled s ciljem povećanja energetske učinkovitosti u Buzetskoj pivovari
•    Energetski audit sa preporukama za povećanje energetske učinkovitosti – T.K.T. Zlatna igla, Sisak, UNDP Hrvatska

ENERGETSKI PREGLEDI JAVNE RASVJETE
•    Detaljni energetski pregled javne rasvjete Općine Rakovica
•    Energetski pregled javne rasvjete na području grada Novalje
•    Snimka stanja korištenja i troškova energije unutar društva Hrvatske autoceste, HAC d.d. (rasvjeta prometnica, tunela, odmorišta,…)
•    Snimka stanja korištenja i troškova energije unutar društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., ARZ d.d. (rasvjeta prometnica, tunela, odmorišta,…)

OIE
•   Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje sunčanih elektrana na objektima u Luci Ploče, 2013.
•   Analiza opravdanosti izgradnje fotonaponske elektrane Zračna luka Zagreb – Tehnička baza, 2012.
•   Analiza opravdanosti izgradnje fotonaponskih elektrana na pet objekata u vlasništvu Grada Zagreba, 2011.

Comments are closed.