Literatura

PRAVILNICI
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) –> u primjeni od 30. rujna 2017.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 77/17) (.pdf) –> 30. rujan 2017. – novi datum početka primjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju – odgođen proračun do primarne energije i izrada novog certifikata
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 17/17) (.pdf) –> 01. rujan 2017.novi datum početka primjene najnovijeg Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju – odgođen proračun do primarne energije i izrada novog certifikata
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 49/16) (.pdf)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 22/16) (.pdf) –> ukinuta obveza izrade energetskih certifikata za stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja – odluka je na snazi od 19. ožujka 2016.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 133/15) (.pdf-pročišćeni tekst)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 150/14) (.pdf ) –> u primjeni od 1. siječnja 2015.
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14) ( .pdf) –> u primjeni od 9. lipnja 2014.

Pravilnik o osobama ovlaštenim za ener. certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 60/2020)(.pdf) –> nova definicija zgrada s jednostavnim i sa složenim tehničkim sustavom
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 133/15) (.pdf) –> pomicanje datuma provođenja Programa izobrazbe prema novom Programu – 1. lipanj 2016.
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) ( .pdf ) –> u primjeni od 25. lipnja 2015.

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)(.pdf) –> u primjeni od 25. lipnja 2015.

ENERGETSKI PREGLEDI VELIKIH PODUZEĆA
Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) ( .pdf )

METODOLOGIJA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA
METODOLOGIJA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA 2017 –> u primjeni od 30. rujna 2017.
• METODOLOGIJA provođenja energetskog pregleda građevina ( studeni 2012., lipanj 2014.)
Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, EIHP, MZOPUG, (lipanj 2009.)

ALGORITAM za izračun energetskih svojstava zgrada (rujan 2012., ažurirano u ožujku 2014.)
0. Faktori primarne energije i emisija CO2 –> u primjeni od 30. rujna 2017.
0. Faktori primarne energije i emisija CO2 –> u primjeni od 1. listopada 2014.
1a. Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790 (rujan 2012., ožujak 2014.)
1b. Prilog 2. s proračunom koeficijenata prolaska topline za stambeno-poslovnu zgradu
2. Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode) (rujan 2012., ožujak 2014.)
3. Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termoteh. sustava u zgradama (sustavi kogeneracije, daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi) (rujan 2012.)
4. Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade (rujan 2012., ožujak 2014.)
5. Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (energetski zahtjevi za rasvjetu) (rujan 2012.)

ZAKONI
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 125/19) –> stupio na snagu 24. prosinca 2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 39/19) –> stupio na snagu 19. travnja 2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17) –> stupio na snagu 4. ožujka 2017.
Zakon o gradnji (NN 153/13) (.pdf) –> stupio na snagu 1. siječnja 2014.
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) –> stupio na snagu 25. listopada 2014.

Studija primjenjivosti alternativnih sustava
Studija primjenjivosti alternativnih sustava (rujan 2014.)

Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN 41/19)
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12)
Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (NN 135/05, NN 140/12)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15) ( .pdf) –> u primjeni od 18. veljače 2015.

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 02/14) (.pdf) –> nova definicija RADNOG ISKUSTVA U STRUCI
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 141/09)

TEHNIČKI PROPISI
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 73/18, NN 86/18)
Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( NN 97/14, NN 130/14)

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)

ZAKONSKI AKTI EU
• DIRECTIVE 2010/31/EU on the energy performance of buildings – EPBD II
• DIRECTIVE 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
• DIRECTIVE 2002/91/EC on the energy performance of buildings – EPBD I

EIHP DOKUMENTI
BITNE DEFINICIJE KROZ RAZLIČITE PROPISE
• Zdeslav MATIĆ: SUNČEVO ZRAČENJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE – Priručnik za energetsko korištenje Sunčevog zračenja, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, ožujak 2007.
• PRIRUČNIK ZA BIOPLIN, listopad 2008., u okviru projekta BIG>East
• ENERGIJA U HRVATSKOJ – GODIŠNJI ENERGETSKI PREGLED 2011.

UNDP – PRIRUČNICI
Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada-1 (2010.)
Prirucnik za energetsko certificiranje zgrada-2 (2012.)

MGIPU

Informativni letak o energetskom certificiranju –> 28.01.2014.
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
ODLUKA o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada (12. svibnja 2010.)
Predložak izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine

OIE

• Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 63/12NN 121/12NN 144/12)
• Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 33/07, NN 144/11)
Odluka o visini tarifnih stavki u tarfinom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarfinih stavki

PRESTANAK VAŽENJA
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 78/13) (.pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 29/13)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 64/13)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12)

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12)
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08)

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( NN 79/13) (.pdf)
Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 89/09)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08)