Naslovna

“POSTANI I TI OVLAŠTENI ENERGETSKI CERTIFIKATOR”

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 12. srpnja 2019. (Klasa: UP/I-360-02/19-22/3, Urbroj: 531-04-3-19-2) kao nositelj Programa izobrazbe i dalje provodi slijedeće Programe izobrazbe:

  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1
  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina, te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2
  • Program usavršavanja za ovlaštene osobe
 cert_slika

Sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva od 29. ožujka 2016. (Klasa: UP/I-310-02/16-02/05, Urbroj: 526-04-01-02/1-16-02) ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR je ovlašten za provođenje Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća – MODUL 3 u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i odredbama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15).

PRIJAVA

Obratite nam se s povjerenjem! Naša znanja i iskustva s provedenih energetskih pregleda kroz edukaciju širimo dalje!

Edukacijski program EUREM European EnergyManager – AHK Kroatien 
Nastavna godina: 2019/2020 – otvorene prijave za šestu generaciju EUREM-a
Nositelj licence u Hrvatskoj: Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora
Prijavite se na EUREM standardizirani edukacijski program na području energetske učinkovitosti koji se provodi u 30 zemalja, te na kojem kao predavači sudjeluju i stručnjaci iz EIHP-a.
Više informacija o edukacijskom programu na slijedećem linku

PRIJAVNICA – EUREM 2019