Naslovna

 

“POSTANI I TI OVLAŠTENI ENERGETSKI CERTIFIKATOR”

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva od 01. kolovoza 2014. (Klasa: UP/I-360-02/14-22/5, Urbroj: 531-04-02-14-3) kao nositelj Programa izobrazbe provodi slijedeće Programe izobrazbe:

  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1
  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina, te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2
  • Program usavršavanja za ovlaštene osobe
 cert_slika

Sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva od 29. ožujka 2016. (Klasa: UP/I-310-02/16-02/05, Urbroj: 526-04-01-02/1-16-02) ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR je ovlašten za provođenje Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća – MODUL 3 u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i odredbama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15).

PRIJAVA

Obratite nam se s povjerenjem! Naša znanja i iskustva s provedenih energetskih pregleda kroz edukaciju širimo dalje!

 

Edukacijski program EUREM European EnergyManager – AHK Kroatien
Nastavna godina: 2018/2019
Nositelj licence u Hrvatskoj: Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora
Prijavite se na EUREM standardizirani edukacijski program na području energetske učinkovitosti koji se provodi u 30 zemalja, te na kojem kao predavači sudjeluju i stručnjaci iz EIHP-a.
Više informacija o edukacijskom programu na slijedećem linku