Program izobrazbe

Program izobrazbe se sastoji od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja. Program osposobljavanja obuhvaća dva modula: MODUL 1 i MODUL 2.
Do 1. prosinca 2015. Program izobrazbe se provodi prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12).

Trajanje Programa osposobljavanja MODUL 1 = 40 školskih sati (8 dana u dva radna tjedna, 5 sati/danu) = 40 bodova (zajednički program za sve četiri struke)
Trajanje Programa osposobljavanja MODUL 2 = 40 školskih sati (8 dana u dva radna tjedna, 5 sati/danu) = 40 bodova (zajednički program za sve četiri struke)

Od 1. prosinca 2015.  1. lipnja 2016. Program izobrazbe se mora provoditi prema novom Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, NN 133/15) (MODUL 2zasebni program za svaku struku):

Trajanje Programa osposobljavanja MODUL 1 = 36 sati nastave (7 dana) + 4 sata ispit = 36 bodova (zajednički program za sve četiri struke)
Trajanje Programa osposobljavanja MODUL 2 (za svaku struku zasebni program):
– arhitektonska i građevinska struka: 20 sati nastave (4 dana) + 4 sata ispit = 20 bodova
– strojarska struka: 26 sati nastave (5 dana) + 4 sata ispit = 26 bodova
– elektrotehnička struka: 12 sati nastave (2 dana) + 4 sata ispit = 12 bodova

Trajanje Programa usavršavanja8 školskih sati (1 dan) = 8 bodova
Trajanje Programa usavršavanja = 10 školskih sati (1 dan) = 10 bodova

MODUL 1 je Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim  tehničkim sustavom.
MODUL 2 je Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
P O D J E L A Z G R A D A S OBZIROM NA SLOŽENOST TEHNIČKIH SUSTAVA
Podjela zgrada prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12):
ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 1) jesu stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m2 i koje su:
– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije
– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije jednim cirkulacijskim krugom bez korištenja alternativnih sustava
– s pojedinačnim rashladnim uređajima
– s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline
ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 2) jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade.

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) navodi slijedeće definicije zgrada s jednostavnim odnosno sa složenim tehničkim sustavom:
ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 1) jesu stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake 400 m² i koje su opremljene:
– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline i bez korištenja alternativnih sustava
– s pojedinačnim rashladnim uređajima
– s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline
– posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje;
ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM  (MODUL 2) jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade koje nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (http://www.mgipu.hr) izdaje na zahtjev fizičke ili pravne osobe slijedeće VRSTE OVLAŠTENJA:
– provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba
– energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) → može biti ovlaštena samo pravna osoba
– provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina (MODUL 2) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba
– provođenje energetskih pregleda javne rasvjete (MODUL 2) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba

Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) od 01. siječnja 2014. godine vrijedi slijedeće:
ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije daje se na rok od 5 godina (Članak 27.)
pravna osoba mora biti registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (Članak 30.)

 

U Energetskom institutu Hrvoje Požar  je od listopada 2009. godine do kraja 2015. godine održano ukupno:
23 Programa osposobljavanja MODUL 1  (ukupno 433 polaznika)
–   8 Programa osposobljavanja MODUL 2  (ukupno 160 polaznika)
– 28 Programa usavršavanja (ukupno > 685 polaznika)

Nakon odslušanih Programa osposobljavanja (MODUL 1, MODUL 2)  polaznici pristupaju pismenoj provjeri znanja (moguća 3 ispitna roka). Smatra se da je polaznik uspješno položio test provjere znanja Programa osposobljavanja ukoliko je skupio najmanje 70 % bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita. Nakon toga slijedi svečana podjela Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja …

MODUL 2-02_06_2010-s2

Od  1. lipnja 2016. godine prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, NN 133/15) provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja (MODUL 1, MODUL 2) provodi ispitna komisija, koju čine 3 stručne osobe koje su sudjelovale u provođenju Programa izobrazbe. Ispit traje četiri sata i sastoji se iz pismenog i praktičnog dijela.
Smatra se da je osoba uspješno položila pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarila najmanje 70 % bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita. Smatra se da je osoba uspješno položila praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeni energetski certifikat, odnosno izvješće o redovitom pregledu i sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije, od strane ispitne komisije koju imenuje nositelj Programa izobrazbe, ocijenjeno pozitivno na temelju razrađenog sustava bodovanja.