Modul 2

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina, te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2 obuhvaća slijedeća područja:
1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti
2. Sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
3. Fizika zgrade – složene konstrukcije
4. Materijali
5. Fasadni sustavi
6. Električna rasvjeta u zgradi i javna rasvjeta
7. Primjena računalnih alata
8. Provedba energetskog pregleda građevina i zgrada sa složenim tehničkim sustavom
9. Izrada izvješća i preporuka

Pismena provjera znanja polaznika Programa osposobljavanja MODUL 2 provodi se od strane EIHP-a 15 dana nakon završenog programa (moguć je izlazak na tri ispitna roka). Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja MODUL 2 ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa. Nakon uspješno provedene provjere znanja polazniku se izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 2.

Bitni uvjeti za fizičku osobu za dobivanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje energetskih pregleda ostalih građevina:
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 1 (dokaz je priloženo Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 1)
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 2 (dokaz je priloženo Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 2)
diplomirani inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (visoka školska sprema) s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Bitni uvjeti za fizičku osobu za dobivanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete:
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 1 (dokaz je priloženo Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 1)
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 2 (dokaz je priloženo Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 2)
diplomirani inženjer elektrotehničke struke (visoka školska sprema) s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

 

Izdavanje Potvrde o omjeru instalirane snage toplinskog sustava na OIE i instalirane snage sunčane elektrane        VAŽNO !!!  VAŽNO !!!

Tarifni sustav za proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 63/12, 121/12, 144/12) propisao je da integrirane sunčane elektrane na građevinama (do instalirane snage uključivo 300 kW)  mogu ostvariti pravo na korekciju visne tarife za korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE  k2 u slučaju istovremenog korištenja toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode/grijanje na obnovljive izvore energije u svrhu zadovoljavanja energetskih potreba građevine na kojoj se nalazi sunčana elektrana. Pod toplinskim sustavom na OIE smatraju se sunčani kolektori i dizalice topline koje koriste energiju tla i vode.
Potvrdu o omjeru instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) (t0 = Pth / Pel ) izdaje osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava – MODUL 2.

Potvrda o omjeru instalirane snage t0 se utvrđuje temeljem:
– projekta izrađenog od strane ovlaštenog projektanta;
– izvještaja izvođača, koji je nositelj odgovarajuće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja za radove ugradnje elektro-instalacija i instalacija grijanja;
– pregleda postojeće instalacije toplinskog sustava na OIE i
– završnog izvješća nadzornog inženjera, u slučajevima kad je propisan stručni nadzor građenja.

Instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa se s 0,7 kWth/m² (NN 121/12).