Prijava


U tijeku je prijava na slijedeće termine Programa izobrazbe:

PROGRAM IZOBRAZBE Ukupan broj sati Termin održavanja – detaljna satnica
8 h XX.11.2021. – detaljna satnica
  • ONLINE Program usavršavanja za energetske preglede velikih poduzeća
8 h
– – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – –
  • Program osposobljavanja MODUL 1
36 h
  • Program osposobljavanja MODUL 2 – arhitektonska i građevinska struka
20 h
  • Program osposobljavanja MODUL 2 – strojarska struka
26 h
  • Program osposobljavanja MODUL 2 – elektrotehnička struka
12 h
  • Program osposobljavanja MODUL 3 – energetski pregledi velikih poduzeća
44 h

PRIJAVA NA ODREĐENI PROGRAM IZOBRAZBE je moguća na jedan od slijedeća dva načina:

  • ONLINE obrazac prijave (klik na željeni termin održavanja u gore danoj tablici) – POŽELJNI NAČIN PRIJAVE!
  • obrazac prijave – word file (u nastavku dani)

OBRASCI PRIJAVE (word file)
Obrazac prijave – Program osposobljavanja MODUL 1 – EIHP-Obrazac prijave MODUL 1
Obrazac prijave – Program osposobljavanja MODUL 2 – EIHP-Obrazac prijave MODUL 2
Obrazac prijave – Program usavršavanja – EIHP-OBRAZAC PRIJAVE-Program usavrsavanja
Obrazac prijave – Program osposobljavanja MODUL 3 – EIHP-Obrazac prijave MODUL 3

PRIJAVA PUTEM OBRASCA PRIJAVE U WORD FILEU – prijavu za pohađanje programa izobrazbe potrebno je uredno popuniti te uputiti E-mailom, faksom ili poštom na slijedeće adrese:

E-mail: encert@eihp.hr
Faks:  01/ 6040-599
Adresa: ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR, Savska cesta 163, 10001 ZAGREB

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU:

Ivana TOMIĆ
E-mail: encert@eihp.hr
Tel.: 01/6326-115, 099/5326-115

KOTIZACIJA

Kotizacija za Program izobrazbe prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, NN 133/15) – NOVI PROGRAM IZOBRAZBE (MODUL 2zasebni program za svaku struku) odnosno za Program izobrazbe MODUL 3 prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)
EIHP-cjenik

Iznos kotizacije za dvodnevnu radionicu GRAĐEVINSKA FIZIKA (rad u malim grupama, do 5 polaznika po instruktoru) iznosi 2.000,00 kn + PDV
Kotizacija za Program osposobljavanja MODUL 1 uključuje prisustvovanje predavanjima, tiskani materijal s predavanjima, USB stick s predavanjima, ispitna pitanja s odgovorima, izlazak na ispit i osvježenja u pauzi.
Polaznici Programa osposobljavanja MODUL 1 dodatno dobivaju: primjer izvješća o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće (.doc file) i primjer ispunjenog energetskog certifikata obiteljske kuće (.doc file) Svaki dio Izvješća i energetskog certifikata je detaljno objašnjen u sklopu predavanja!

UPLATA KOTIZACIJE – uplaćuje se navedena cijena u tablici + PDV (25%) :

1. ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR, Savska cesta 163, 10001 ZAGREB
Žiro račun broj: Erste&Steiermärkische Bank,
IBAN: HR8424020061100820670 , Swift code: ESBCHR22
Poziv na broj: OIB uplatitelja (osobe ili tvrtke ovisno na koga se izdaje R1 račun)

NAČIN PLAĆANJA:

  • plaćanje je avansno, a mjesto na seminaru se rezervira tek po pristigloj uplati
  • uplatu je potrebno izvršiti najkasnije tjedan dana prije početka Programa izobrazbe

Prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) Program osposobljavanja MODUL 1 je zajednički za sve četiri struke (ukupno 36 sati nastave + 4 sata ispit), a MODUL 2 se provodi za svaku struku zasebno.

Comments are closed.