Program usavršavanja

Prema Članku 9. Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) ( .pdf ) ovlaštene fizičke osobe, te imenovane i druge zaposlene osobe, koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, u ovlaštenim pravnim osobama, moraju obavezno jednom godišnje pohađati Program usavršavanja.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja podatke o završenom Programu usavršavanja unosi u Registar ovlaštenih osoba.

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja, te sustava ventilacije i klimatizacije obuhvaća slijedeća područja:
1. Zakonodavno-regulatorni okvir za provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada
2. Razlikovni sadržaj u odnosu na Programe izobrazbe prema ranije važećim propisima
3. Iskustva iz provedenih energetskih pregleda zgrada
4. Iskustva u izdavanju energetskih certifikata
5. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba
6. Inovativna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti i unaprjeđenje provedbe energetskih pregleda i primjeri dobre prakse
7. Računalni alati

Osobama koje su pohađale Program usavršavanja izdaje se Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja. Nema provjere znanja !

U nastavnoj godini 2013/2014. se provodi jednodnevni Program usavršavanja – PRAKTIČAN PRIMJER PROVEDBE ENERGETSKOG PREGLEDA NESTAMBENE ZGRADE. S polaznicima se na lokaciji zgrade provodi energetski pregled zgrade (arhitektonsko-građevinski dio, strojarski dio i elektrotehnički dio), a zatim se u prostorima Energetskog instituta Hrvoje Požar prolazi izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade s posebnim osvrtom na modeliranje potrošnje električne energije, vode i prirodnog plina. Provodi se proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u ENCERT programu. S obzirom na to da se od 1. siječnja 2015. godine proračuni moraju provoditi do primarne energije u sustavima grijanja, pripreme potrošne tople vode, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i rasvjete idemo korak dalje, te provodimo proračun do primarne energije u sustavima grijanja, pripreme potrošne tople vode i rasvjete.

4.grupa-2014_02_28-v01

Polaznici 4. grupe jednodnevnog Programa usavršavanja na lokaciji zgrade  – 28.02.2014.

EIHP-2014_03_27-manja1

Polaznici 5. grupe jednodnevnog Programa usavršavanja na lokaciji zgrade – 27.03.2014.

EIHP-2014_05_30

Polaznici 6. grupe jednodnevnog Programa usavršavanja na lokaciji zgrade – 30.05.2014.

HAVK Mladost je zasigurno jedina nestambena zgrada u Hrvatskoj energetski pregledana od najvećeg broja energetskih certifikatora (po kiši, snijegu, suncu …) 🙂