Modul 3 – velika poduzeća

MODUL 3 – PROGRAM IZOBRAZBE ZA ENERGETSKE PREGLEDE VELIKIH PODUZEĆA

Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća je u nadleženosti Ministarstva gospodarstva te se provodi prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15).
Trajanje Programa izobrazbe MODUL 3 = 44 školska sata (8 dana u dva radna tjedna, 4,5 – max. 6,0 sati/danu)

Bitni uvjeti za fizičku osobu za dobivanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća:
diplomirani inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 1
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 2
– uspješno završen Program izobrazbe MODUL 3

Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća – MODUL 3 u EIHP-u obuhvaća slijedeća područja:
1. UVOD (2 h)
2. SUSTAVI POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE (4,5 h)
3. STROJARSKI SUSTAVI (24,5 h)
4. SUSTAVI POTROŠNJE VODE (2 h)
5. TRANSPORT (2 h)
6. ENERGETSKI PREGLED VELIKOG PODUZEĆA (9 h)

Ministarstvo gospodarstva izdaje ovlaštenje na rok od 5 godina!
Ovlaštenje se izdaje pravnoj osobi ukoliko ima stalno zaposlene najmanje dvije ovlaštene fizičke osobe (koje moraju uspješno završiti MODUL 3) od kojih najmanje jedna fizička osoba mora biti ili strojarske ili elektrotehničke struke.
Dakle, pravna osoba, u kojoj su zaposlene dvije fizičke osobe građevinske struke ili dvije fizičke osobe arhitektonske struke, ne može dobiti ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća.
Ukoliko pravna osoba ima zaposlene samo dvije fizičke osobe, npr. jedna osoba je strojarske struke, a druga osoba je arhitektonske struke, da bi pravna osoba dobila ovlaštenje obje fizičke osobe moraju pohađati i uspješno završiti MODUL 3.

VAŽNO – Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)

Članak 20.

(1) Ovlaštena osoba za energetske preglede dužna je osigurati da se energetski pregled obavlja najmanje dvije stručne osobe od kojih najmanje jedna mora biti odgovorna osoba strojarske struke i najmanje jedna osoba zaposlena u velikom poduzeću na poslovima upravljanja, održavanja ili drugim poslovima vezanim uz proizvodne i poslovne procese u velikom poduzeću.

Za provođenje energetskih pregleda u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite fizička osoba mora biti arhitektonske ili građevinske struke. Diplomirani inženjeri arhitekture i građevinarstva nisu dužni pohađati MODUL 3, te analizu građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite i potrošnje energije grijanih građevina mogu provesti i s uspješno završenim Programom osposobljavanja MODUL 2.

Diplomirani inženjeri arhitekture i građevinarstva mogu pohađati MODUL 3 te mogu dobiti ovlaštenje kao pravna osoba od strane Ministarstva gospodarstva, pod uvjetom da u pravnoj osobi imaju barem još jednu osobu strojarske ili elektrotehničke struke (koja također mora uspješno završiti MODUL 3); dobiveno ovlaštenje osobama arhitektonske i građevinske struke omogućuje da postanu imenovane osobe te da mogu potpisivati Izvješće o energetskom pregledu velikog poduzeća.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Velika poduzeća dužna su provesti energetski pregled svake 4 godine. Energetski pregled nije obvezan ukoliko velika poduzeća uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001.
VELIKA PODUZEĆA – trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od slijedećih uvjeta:
– ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 kuna
– godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 kuna
– prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Comments are closed.