Modul 1

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1 obuhvaća slijedeća područja:
1. Uvod – energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada
2. Tehnička regulativa u RH
3. Osnove energetike i fizike zgrade
4. Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada
5. Sustavi grijanja i sustavi pripreme potrošne tople vode
6. Električna rasvjeta u zgradi
7. Analiza postojećeg stanja energetske učinkovitosti u građevini
8. Primjena računalnih alata
9. Izrada izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata

Pismena provjera znanja polaznika Programa osposobljavanja MODUL 1 provodi se od strane EIHP-a 15 dana nakon završenog programa (moguć je izlazak na tri ispitna roka). Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja MODUL 1 ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa. Nakon uspješno provedene provjere znanja polazniku se izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 1.

Bitni uvjeti za fizičku osobu za dobivanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom:
– uspješno završen Program osposobljavanja MODUL 1 (dokaz je priloženo Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja MODUL 1)
inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema) s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci
diplomirani inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (visoka školska sprema) s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci