Program stručnog usavršavanja

Suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provođenje Programa stručnog usavršavanja prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/20) od strane Energetskog instituta Hrvoje Požar kao nositelja programa stručnog usavršavanja:


Obveznicima stručnog usavršavanja, koji završe Program osposobljavanja (MODUL 1, MODUL 2) i Program usavršavanja, dodjeljuju se školski sati edukacije prema tablici u nastavku.

Naziv programa stručnog usavršavanja u organizaciji EIHP-a Broj školskih sati – tehnička regulativa [h] Broj školskih sati – stručno područje [h] Ukupan broj školskih sati [h]
MODUL 1 – Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom 4 32 36
MODUL 2 – Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – ARHITEKTONSKA I GRAĐEVINSKA STRUKA 2 18 20
MODUL 2 – Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – STROJARSKA STRUKA 2 24 26
MODUL 2 – Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 2 10 12
Program usavršavanja za osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i sa složenim tehničkim sustavom 2 6 8

Nositelj programa stručnog usavršavanja dužan je, između ostalog, obvezniku stručnog usavršavanja nakon pohađanja određenog programa stručnog usavršavanja:

  • izdati ispravu o završenom stručnom usavršavanju s navedenom vrijednošću edukacije izražene u školskim satima (Članak 6. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/20)),
  • registrirati stručno usavršavanje u Registar u roku od 8 dana po završetku programa usavršavanja.
  • Comments are closed.